معاونت آموزشی و پژوهشی

WhatsApp Image 2021 12 11 at 5.26.34 PM - هفته پژوهش و فناوری گرامی باد + برنامه های هفته پژوهش

هفته پژوهش و فناوری گرامی باد + برنامه های هفته پژوهش

ورود برای کلیه دانشجویان آزاد است.

مکان برگزاری:

https://vc.sirjantech.ac.ir/fm

دریافت پوستر با کیفیت اصلی