مدیرکل امور آموزشی

 

 

دکتر مهدی دهقانیان - ۴۱۵۲۲۰۶۵

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

۱

خانم فانیان

کارشناس فارغ التحصیلان

۴۱۵۲۲۰۸۰

۲

خانم وحیدی

کارشناس نمرات و خدمات ماشینی

۴۱۵۲۲۰۸۰

۳

خانم عرب زاده

کارشناس نقل و انتقالات

۴۱۵۲۲۰۸۰

۴

خانم صادقی

دبیرخانه و بایگانی آموزش

۴۱۵۲۲۰۸۰

۵

آقای رضا صادقی

کارشناس خدمات ماشینی

۴۱۵۲۲۰۴۱