تاریخچه

دانشگاه صنعتی سیرجان در شهر سیرجان، استان کرمان، واقع شده ‌است. اولین ساختمان این دانشگاه در سال ۱۳۷۱ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۲ با ورود رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات روزانه با عنوان دانشکده تکنولوژی سیرجان، تحت نظر دانشگاه شهید باهنر کرمان شروع به کار کرد و در سال 1388 به دانشگاه صنعتی سیرجان ارتقاء پیدا کرد.

 

معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجان تا حال حاضر

 

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

تاریخ

مهندس محمدابراهیم نوربخش

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

1388 تا 1390

دکتر محمدرضا مفیدی

دکتری مهندسی مکانیک

1390 تا 1391

دکتر اکبر جعفری

دکتری مهندسی مکانیک

1391 تا 1392

دکتر محمدرضا مفیدی

دکتری مهندسی مکانیک

1392 تا 1394

دکتر علی محمودی نژاد

دکتری ریاضی

1394 تا حال حاضر